Chính sách bảo mật

1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin thu thập được trên trang web này đều được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin hữu ích và tương tác tốt nhất với người sử dụng.

2. Loại Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và số điện thoại từ bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc tương tác với chúng tôi qua các phương tiện trực tuyến.

3. Bảo Quản và Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn. Thông tin này sẽ được bảo quản và xử lý một cách cẩn thận để ngăn chặn truy cập trái phép, tiêu cực, hoặc mất mát dữ liệu.

4. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp nội dung, thông tin và dịch vụ tốt nhất có thể. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để cập nhật thông tin, giải đáp câu hỏi hoặc thông báo về các sự kiện và chương trình của chúng tôi.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp luật.

6. Quyền Lực

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin bất kỳ lúc nào.

7. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc số điện thoại: 0435.148.042.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.