Điều khoản sử dụng

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web Yeuconthongthai.com.vn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Quyền Sở Hữu

Tất cả nội dung và tài nguyên trên trang web này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Thông Tin Cung Cấp

Khi cung cấp thông tin cá nhân trên trang web, bạn đảm bảo rằng mọi thông tin đó là chính xác và hoàn toàn của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin theo Chính Sách Bảo Mật được mô tả chi tiết trên trang web.

4. Nội Dung Người Dùng

Nếu bạn chia sẻ bất kỳ nội dung nào trên trang web, bạn đồng ý rằng bạn có quyền sở hữu hoặc được ủy quyền để chia sẻ nội dung đó. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi coi là không phù hợp hoặc vi phạm các quy định.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư của các trang web đó.

6. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi các thay đổi này được đăng là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc số điện thoại: 0435.148.042.

Cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi.